Yhdistyksen kevätkokous 26.3.2017

16.04.2017 18:00

Tiilään seudun kyläyhdistyksen kevätkokous pidettiin Ahosten navetan ylisillä 26.3.2017. Osallistujia kokouksessa oli kaikkiaan 15. Kokouksen aiheina oli mm. vuoden 2016 toimintakertomus ja 2017 toimintasuunnitelma. Matti Villanen piti esityksen, jossa kertoi yhdistyksen jättämän valituksen sisällön ja kuvasi lupaprosessia ja miten asia valituksen jättämisen jälkeen mahdollisesti etenee. Hallinto-oikeus on pyytänyt lisäselvityksiä asianomaisilta ja yhdistyksellä on myös mahdollisuus toimittaa vielä vastaselvitys kyseisiin lausuntoihin nähden. Sovittiin, että yhdistyksen hallitus laatii Matin johdolla vastaselvityksen.