Vaasan hallinto-oikeuden päätös 26.6.2018

11.07.2018 13:16

Vaasan hallinto-oikeus on tehnyt 26.6.2018 päätöksen koskien Tiilään seudun kyläyhdistys ry:n tekemää valitusta Destia Oy:lle myönnetystä ympäristöluvasta Tiilään kylän Fredsbergin alueella. Yhdistyksen tekemä valitus ei mennyt läpi ja hallinto-oikeus katsoi, että myönnettyä lupaa ei ole syytä kumota tai muuttaa.


 Vaasanhallinto-oikeuden_päätös_180626.pdf