Yhdistyksen vastaselitys Vaasan hallinto-oikeudelle

02.07.2017 18:00
Vaasan hallinto-oikeus pyysi alkuvuodesta lausuntoja yhdistyksen toimittamaan valitukseen liittyen (dnro 01658/16/109) asianosaisilta ja sai Askolan teknisen lautakunnan vastineen, Askolan rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunnon, Uudenmaan ELY-keskuksen vastineen ja Porvoon terveydensuojelujaoston vastineen. Myös Tiilään seudun kyläyhdistys lähetti vastaselityksen Vaasan hallinto-oikeudelle 27.4. Vastaselityksessään yhdistys varasi mahdollisuuden toimittaa jälkikäteen kuvamateriaalia liittyen Tammikujaan. 22.6. yhdistys toimitti hallinto-oikeuteen oheisen materiaalin. Lisätietoja vastaselvityksestä voi tiedustella hallituksen jäseniltä.
 Tammikuja.mp4 (403 MB)