Louhintatyöt Tiilään Fredsbergissä käynnistyneet

25.11.2019 00:00

Louhintatyöt Fredsbergin alueella ovat alkaneet ja ensimmäiset räjäytykset on tehty 19.11.

Räjäytyksiä tulee olemaan useampia ja niistä on luvattu tiedottaa lähialueen asukkaita 1-2 päivää etukäteen. 

Räjäytyksestä varoitetaan katkonaisella merkkiäänellä ja yhtenäinen pidempi merkkiääni kertoo vaaran olevan ohi.

Lupamääräysten mukaan räjäytyksissä on huomioitava tuulen suunta, jottei siitä aiheutuva pöly leviä asutuksen suuntaan. Tärinästä ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille.