Kevätkokous pidetty 20.4.2022

27.05.2022 10:26

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 20.4.2022 Jokimaan tilalla. Pöytäkirja kokouksesta on lähetetty yhdistyksen jäsenille. 

Kokouksessa keskusteltiin mm. Destian muutoshakemuksesta koskien toimintaa Fredsbergin kivilouhosalueella. Merkittävimpänä muutoksena Destia hakee kesätauon lyhentämistä alkuperäisestä 1.5.-30.9. ajalle 1.6.-15.8. Kesätauon aikana räjäytykset, kiviaineksen rikotus ja murskaaminen on kielletty. Yhdistys on lähettänyt kuntaan muistutuksen, jossa ei hyväksy kesätauon lyhentämistä. Lisäksi huomautettiin kivilouhoksen toimintaan liittyvistä puutteista lupapäätöksen ehtojen noudattamisessa, kuten alueen asianmukaiseen rajaamisessa. 

Askolan ympäristösihteerin mukaan Destian hakemus tullee näillä näkymin Rakennus- ja ympäristölautakunnan käsittelyyn kesäkuussa.