Hallituksen kokous 21.4.2017

30.04.2017 18:25

Yhdistyksen hallitus kokoontui 21.4. laatimaan vastaselityksen Vaasan hallinto-oikeudelle. Samassa yhteydessä hallituksen jäsenet kävivät myös katsomassa suunniteltua louhosaluetta yhdessä alueen lähinaapureiden kanssa.