Destian muutoshakemukseen päätös rakennus-ja ympäristölautakunnalta 9.6.2022

18.06.2022 19:58

Ote lautakunnan tiedotteesta: 

"Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta on 9.6.2022 myöntänyt Destia Oy:lle muutokset
ympäristölupaan ja maa-aineslupaan Fredsbergin kiinteistöllä (18-410-9-28) Askolassa.
Murskaaminen on jatkossa kielletty 15.5.–15.8. välisenä aikana ja alueella saa murskata
muualta tuotua louhetta 25 000 t vuodessa. Lisäksi tarkennettiin melun tarkkailuun liittyviä
määräyksiä.
Destialle myönnettiin ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen lupa aloittaa toiminta
lupapäätöksen mukaisena muutoksenhausta huolimatta.
Päätöskuulutukset on julkaistu 17.6.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Ympäristölupapäätökseen
voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta ja maa-aineslupapäätökseen Helsingin
hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 vuorokautta ja viimeinen muutoksenhakupäivä on
25.7.2022."

Kuulutukset ovat nähtävillä Askolan kunnan verkkosivuilla 17.6.-25.7.2022. Kuulutukset ja päätösasiakirjat ovat lisäksi nähtävillä 17.6.-25.7.2022 www.julkipano.fi.Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta on 9.6.2022 myöntänyt Destia Oy:lle muutokset
ympäristölupaan ja maa-aineslupaan Fredsbergin kiinteistöllä (18-410-9-28) Askolassa.
Murskaaminen on jatkossa kielletty 15.5.–15.8. välisenä aikana ja alueella saa murskata
muualta tuotua louhetta 25 000 t vuodessa. Lisäksi tarkennettiin melun tarkkailuun liittyviä
määräyksiä.
Destialle myönnettiin ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen lupa aloittaa toiminta
lupapäätöksen mukaisena muutoksenhausta huolimatta.
Päätöskuulutukset on julkaistu 17.6.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Ympäristölupapäätökseen
voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta ja maa-aineslupapäätökseen Helsingin
hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 vuorokautta ja viimeinen muutoksenhakupäivä on
25.7.2022.
Kuulutukset ovat nähtävillä Askolan kunnan verkkosivuilla 17.6.-25.7.2022. Kuulutukset ja
päätösasiakirjat ovat lisäksi nähtävillä 17.6.-25.7.2022 www.julkipano.fi.
Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Laura Haapola, etunimi.sukunimi@askola.fi, 040
7639420