Destia räjäytystyö 14.9. Fredsbergin kallioalueella

14.09.2022 11:20

Destia on ilmoittanut suorittavansa kallion räjäytystä tänään klo 12.30-15.00 välisenä aikana Fredsbergin kallioalueella. Kyseessä on poikkeamalupa, jonka on myöntänyt kirjallisella lausumallaan Askolan ympäristösihteeri Laura Haapola. Kirjalliseen lausumaan ei ole muutoksenhakuoikeutta, koske se ei ole valituskelpoinen päätös.