Askolan ympäristönsuojelusihteeriltä saatua tietoa Destian hankkeen etenemisestä

27.03.2016 17:59

Muistutuksista ja mielipiteistä on tehty kooste, joka on toimitettu Destialle viikon 12 aikana ja heillä on mahdollisuus antaa vastine n. 1 kk:n kuluessa.

Muistutuksia ja mielipiteitä ei aseteta erikseen nähtäville, mutta ovat julkisia asiakirjoja joten niihin saa pyynnöstä tutustua. 

Muistutukset ja mielipiteet huomioidaan lupaharkinnassa kuten myös hakijan vastine.

Lupapäätöksen valmistelussa muistutukset ym. asian aikana kertyneet asiakirjat referoidaan lupapäätösesitykseen. Todennäköisesti lupapäätösesityksessä referoituna vain muistutusten pääkohdat (koska muistutuksia niin paljon), joten kaikki muistutukset ym. lähetetään kokonaisuudessaan lupaviranomaiselle (rakennus- ja ympäristölautakunta) esityslistan liitteenä.

Lupaprosessi menee siis ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisesti. (ympäristönsuojelulain Luku 5 lupamenettely, löytyy mm. finlex.fi).

Kun lautakunta tehnyt päätöksen, lähetetään tieto siitä asianosaisille ja kaikille muistutuksen tai mielipiteen jättäneille. Päätöksen antopäivästä on 30 pv valitusmahdollisuus Vaasan hallinto-oikeuteen ympäristölupapäätöksen osalta, ja Helsingin hallinto-oikeuteen maa-aineslupapäätöksen osalta.